Vydavateľstvo Grada Publishing
Počet nájdených titulov : 130
1. Krby / Václav Vlk , Josef Šťastný ilustr.
2. Jsi předse ženská... / Eva Hauserová
3. Jak zvládat depresi / Jaro Křivohlavý
4. Trávník - základ zahrady / Jan Ondřej , Marek Minář ilustr.
5. Vestavba podkroví / Václav Hájek
6. Řízení hotelového provozu / Jaromír Beránek , Pavel Kotek
7. Krby / Václav Vlk , Zdeňka Kotrčová ilustr., Helena Štolfová ilustr.
8. Empatie / Jiřina Prekopová , Daniela Vrbová prel.
9. Asertivní žena / Tomáš Novák , Yveta Kudláčková
10. Průvodce mezilidskou komunikací / Ivo Plaňava
11. Jak spolu komunikujeme? / Ffriedemann von Thun Schulz
12. Psychologie reklamy / Jitka Vysekalová , Růžena Komárková
13. Jak úspěšně hledat a získat zaměstnání / Zbyněk Siegel
14. Sklářství / Vlastimil Vondruška
15. Asertivně do života / Tomáš Novák , Viera Capponi
16. Košíkářství / Gabriela Marková
17. Drátenictví / Alena Vondrušková
18. Krajkářství / Alena Vondrušková , Iva Prošková
19. Kůže / Olga Floriánová
20. Pletení ze slámy / Helena Šenfeldová
21. Skleníky a pařeniště / Peter Himmelhuber , Eva Vaculíková prel.
22. Lidová stavení / Václav Hájek
23. Marketing a PR pro ženy / Astrid Braun-Holler , Daniela Vrbová prel.
24. Asertivitou proti stresu / Ján Praško , Hana Prašková
25. Rukověť správné sekretářky / Rosita Castrillo Ciglerová
26. Umění jednat s lidmi / Jaroslav Štěpaník
27. Přestaňte sa podceňovať! / Tomáš Novák
28. Sádrokarton / Miroslav Nyč
29. Aranžování a dekorace z rostlin / Radmila Dytrtová
30. Záhradní krby a grily / Václav Vlk , Nevenka Vlková
31. Záhradní krby a grily / Václav Vlk
32. Rekonstrukce v panelovém domě / Kamil Barták
33. Výživa malých dětí / Martin Gregora
34. Narodilo se s problémy a co bude dál? / Daniela Sobotková , Jaroslava Dittrichová
35. Jedovaté rostliny v bytě a na zahradě / Jan Novák
36. Otázky a odpovědi o porodu / Roman Chmel
37. Úspory energie v domě / Karel Srdečný , František Macholda
38. Jak připravit dítě do 1. třídy / Dana Kutálková
39. Trénink paměti a koncentrace / Roland R. Geisselhart , Christiane Burkart , Iva Michňová prel.
40. Hodnocení žákú / Zdeněk Kolář , Renata Šikulová
41. Jak se stát úspěšnou ženou / Marie Němcová
42. Reklama / Jitka Vysekalová , Jiří Mikeš
43. Snowboarding / Lukáš Binter
44. Lezení na umělých stěnách / Slávek Vomáčko , Soňa Boštíková
45. Manažerka a stres / Ivana Šnýdrová
46. Péče o pleť a vlasy / Marie Finsterlová
47. Plavání dětí s rodiči / Irena Čechovská
48. Velká kniha manažerských dovedností / Ros Jay , Richard Templar , Viktor Faktor prel.
49. Strategický marketing / Helena Horáková
50. Manažerská ekonomika / Miloslav Synek
51. Základy strategického řízení a rozhodování / Thaddeus Mallya
52. Jak se stát úspěšným lídrem / Jo Owen , Josef Koubek prel.
53. Dyslexie a jiné poruchy učení / Mark Selikowitz , Andrea Civínová prel.
54. Myslíme v jazyku C++ / Bruce Eckel , Chuck Allison , Slavoj Písek prel.
55. Řízení lidských zdrojů / Michael Armstrong
56. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování / Jiří Fotr , Ivan Souček
57. Žurnalistika / Stephan Rus-Mohl , Grada Publishin prel.
58. Krize / Nadežda Špatenková
59. Finanční analýza / Petra Růčková
60. Public relations jako ovlivňování mínění / Jozef Ftorek
61. Moderní personální management / Alfred Walker , David Collins prel.
62. Dětská prostituce / Eva Vančíková
63. Jak být úspěšnou manažerkou / Milan Mikuláštík
64. Psychologie vděčnosti a nevděčnosti / Jaro Křivohlavý
65. Metody pedagogického výskumu / Miroslav Chráska
66. Psychologie osobnosti / Pavel Říčan
67. Bowling a kuželky / Jiří John , Antonín Nosek
68. Obchodní korespondence dopisy, e-maily, faxy / Gabi Neumayer , Nora Martišková prel.
69. Problematické situace v péči o seniory / Martina Venglářová
70. Squash / Vladimír Suss , Petra Matoušková
71. Jedovaté rostliny kolem nás / Jan Novák
72. Excel 2007 / Vladimír Bříza
73. Word 2007 / Josef Pecinovský
74. Bulimie / František D. Krch
75. Antikoncepce / Alexandr Barták
76. Etika v podnikatelském prostředí / Zdeněk Dytrt
77. Outlook 2007 / Vladimír Bříza
78. Základy sociologie / Eliška Novotná
79. Etika v ošetřovatelství / Jana Kutnohorská
80. Poradenská psychologie pro děti a mládež / Ilona Pešová , Miroslav Šamalík
81. Organizační kultura / Růžena Lukášová , Ivan Nový
82. Sám sobě psychologem / Věra Capponi
83. Sám sobě dospělým, dítětem i rodičem / Věra Capponi
84. Začíname s PC / Petr Rapant
85. Zpracovaní textů na PC Text602 / Jiří Horák
86. Počítače pro každého / Petr Koubský
87. Windows 95 / Jaroslav Foršt
88. Excel pro Windows 95 / Radka Halodová
89. MS Word 6 pro Windows / Petr Novák
90. Závislost známa neznáma / Jiří Heller
91. Průvodce sociologií / Jan Jandourek
92. Kapitoly systematické sociologie / Jiří Reichel
93. Autistické myšlení / Peter Vermeulen
94. Alzheimerova nemoc / Jitka Klinkerová prel., Patricia R. Callone , ko
95. Začínáme s počítačem / Josef Pecinovský
96. Adobe Photoshop 7.0 / Josef Pecinovský
97. Sociologie sociálních skupin / Eliška Novotná
98. Úvod do psychoterapie / Jan Vymětal
99. Lektorské dovednosti / Oľga Medlíková
100. Obnovitelné zdroje energií / Volker Quaschning , Václav Bartoš prel.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ