Vydavateľstvo Alfa
Počet nájdených titulov : 732
1. Matematika IV / Jaroslav Stuchlý
2. Ľudová výšivka v súčasnosti / Elena Strussová
3. Vyšívame / Milina Duchoňová
4. Ozvena slova / Anton Hlinka
5. Fyzika I / Stanislav Košina a kol.
6. Fyzikálna chémia I / Fyzikáln zahl.
7. Fyzikálna chémia II / Fyzikáln zahl.
8. Slovenský národ a jeho štátnosť / Milan S. Ďurica
9. Príručka súkromného podnikania / Martin Kontra
10. Chlieb šťastia / Erich Trpin , Andrej Špeťko prel.
11. Prehľad stredoškolskej fyziky / Jozef Zámečník
12. Ozvena slova / Anton Hlinka
13. Svätý František z Assisi / G. K. Chesterton , Pavol Vlček prel.
14. Matematika pre ekonómov / Vladimír Huťka , Eduard Benko , Júlia Žilinková
15. Veterány / Juraj Porázik , Ján Oravec ilustr.
16. Strojnícke tabuľky pre SOU / Pavel Vávra , Jan Leinveber , M. Daniš prel.
17. Fyzikálna chémia / Vladimír Adamčík
18. Organická chémia / D. Ilavský , F. Považanec
19. Anorganická chémia / Helena Langfelderová
20. Motocykel / Eduard Ďurkovič
21. Opreteky s časom. Časový manažment / Lothar Seiwert , Gabriel Stanay prel.
22. Pre šikovné ruky / Gyorgyi Villányiová , Vilma Jendraššáková prel.
23. Maskovacie metódy v reprodukčnej fotografii / Ferdinand Morvay
24. Kronika roku 2000 / Mircea Malita , Štefan Žolnay prel.
25. Krátky úvod do počítačov / Anthony Chandor , Jela Jesenská prel.
26. Rekurzívne metódy v programovaní / Soňa Hollá
27. Počítač základ knižníc a informačných systémov / J. P. Henley , Mikuláš Wohland prel.
28. Automatická syntaktická analýza / J. M. Foster , Miloš Lampert prel.
29. Spracovanie zoznamov / J. M. Foster , Ľudovít Molnár prel.
30. Informačné systémy vo vede, technike a ekonomike / Marek Cigánik
31. Exekutívne programy a operačné systémy / G. Cuttle
32. Princípy základného počítača / J.K. Iliffe , Ľudovít Molnár prel.
33. Počítače a základy programovania / Július Makóni
34. Ekonomika priemyselných podnikov / Ladislav Csizmár
35. Základy štatistiky / Hedviga Bakytová
36. Použitie súborov / D. R. Judd , Jozef Starosta prel.
37. Peňažníctvo na Slovensku do roku 1918 / Štefan Horváth
38. Zbierka riešených úloh z aritmetiky / František Dudra
39. Magnetické páskové zariadenia na zber dát / Jozef Mikler
40. Formálne jazyky a automaty / John E. Hopcroft
41. Peňažníctvo na Slovensku 1918 - 1945 / Štefan Horváth
42. Dobrý deň, pán Ampére / Tomáš Borec , Miloš Rektořík ilustr., Dezider Tóth ilustr.
43. Matematické hlavolamy / J.B. Dynkin , S. A. Molčanov , A. L. Rozentaľ , R. Telgársky prel.
44. Žijeme v storočí počítačov / Karol Hodinár
45. Kybernetika pre ekonómov / Siegfried V. Känel , Jozef Stanko prel.
46. Základy štatistiky / Hedviga Bakytová
47. Programovanie ekonomických úloh v jazyku FORTRAN / Milan Hamala
48. Systémové programovanie / John J. Donovan , Vojtech Jankovič prel.
49. Logika prvého rádu / Raymond M. Smullyan , S. Mathé prel.
50. Jazyk na riadenie prác a definovanie súborov / Ivan Flores , A. Láng prel.
51. Makroekonomická prognostika a dlhodobé plánovanie / Pavol Vincúr
52. Ekonomická statistika / Jaroslav Jílek
53. Rozbory hospodárskej činnosti priemyselných podnikov / Václav Hoffmann
54. Riadenie starostlivosti o životné prostredie / Jan Mikoláš
55. Ladenie programov / A. R. Brown
56. Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny / Vladivoj Pulec , Jaroslav Kvapil ilustr.
57. Ekorozvoj - problémy a perspektívy / Rastislav Lacko
58. Počítače v systéme spracovania informácií / Emília Majerová
59. Abeceda chemických prvkov / Rudolf Jirkovský , Jan Tržil , Gabriela Mažáriová
60. Systematické programovanie / Niklaus Wirth , Vladimír Balko prel.
61. Systémy riadenia / Klement Kačír
62. Mikrografia a výstup z počítača / Anna Gornerová
63. Programovanie v jazyku PL/1 / Don Cassel , Vojtech Jankovič prel.
64. Základy organizačnej kybernetiky / Augustín Marian Húska
65. Vlastné náklady a ceny / Karol France
66. Riadenie komunikácie v sieťach výpočtovej techniky / Radoslav Pořízek , Josef Pužman
67. Princípy a technika reklamy / Juraj Prachár
68. Vedecko-technická revolúcia a inžinierske štúdium / Anton Blažej
69. Poistenie / Margita Laučíková
70. Príklady z účtovníctva a kalkulácií / Nikolaj Ivaško
71. Peňažníctvo na Slovensku 1945 - 1950 / Štefan Horváth
72. Počítače a programovanie / Ladislav Gvozdjak
73. Ekonomická štatistika / Milan Kovačka
74. Programy pre malé kalkulátory / Arnold Dávid
75. Športové lietanie, lietadlá,letci - 1985 / František Štefánik
76. Moderné riadenie / Zdenko Laučík
77. Bojíte sa blesku ? / Albert Hlaváč
78. Využitie a návrh počítačových sietí / Alexandr Butrimenko , Radoslav Pořízek prel.
79. Otázky a odpovede z mikroprocesorov a mikropočítačov / Zdeněk Sobotka
80. Osobná výpočtová technika v strojárskej praxi / Juraj Muránsky
81. Faktory ekonomickej efektívnosti / Milan Kupkovič
82. Počítače a programovanie v jazyku Pascal / Ľudovít Molnár
83. Minilexikon fyzikálnej chémie / Ladislav Ulický
84. Operačné systémy minipočítačov SMEP / Štefan Marko
85. Rozvoj systému riadenia podniku / Michal Leščišin
86. Počítače a programovanie. Programovanie v jazyku Fortran / Anna Jankovičová
87. Robotika / Robotik zahl.
88. Kľúč k počítaču / Dieter Busse
89. Programovací jazyk C / Brian W. Kernighan
90. Databázové systémy / Anton Scheber
91. Vnútropodnikové riadenie / Mikuláš Sedlák a kol.
92. Organizácia a riadenie japonských priemyselných firiem / Ján Rudy
93. Programovanie v jazyku LISP / Ľudovít Molnár
94. Ekonomická štatistika. Príklady / Jozef Chajdiak
95. Počítače v riadiacich analýzach / Klement Kačír
96. Ekonomika stavebníctva / Karol Urbánek
97. Štandardné aplikačné programy osobných počítačov / Karol Hodinár
98. Metódy a systémy číslicového spracovania obrazov / Leonid Jaroslavskij
99. Od deficitu k prebytku. Od izolácie ku konvertibilite / Štefan Dolák
100. Možno predvídať zemetrasenie? / Pavel Marikovskij , Ivan Lukáč prel.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ