Vydavateľstvo Státní nakladatelství technické literatury
Počet nájdených titulov : 213
1. Matematika I/l / Stanislav Kolda
2. BASIC pro začátečníky / Petr Kroha , Pavel Slavík
3. Programování v jazyku Pascal / Josef Jinoch a kol.
4. Programování v jazyku Basic / Ivo Machačka
5. Výpočetní technika / Emil Kollert
6. Prognostika od A do Z / Ota Šulc
7. Mikropočítač a jeho programování / Jaroslav Starý
8. Malá encyklopedie textilií a odívání / Stanislav Teršl
9. Zapojení s integrovanými obvody / Milan Syrovátko , Boleslav Černoch
10. Přehled elementární matematiky / Přehle zahl.
11. Strojnická příručka / Oldřich Koníček prel., Zdeněk Tichý prel., Strojnick zahl.
12. Strojnická příručka / Oldřich Koníček prel., Zdeněk Tichý prel., Strojnick zahl.
13. Sexa-6/10 / Václav Elznic
14. Technické početní tabulky / F.T. Glanc zost.
15. Základy numerické matematiky / B. P. Demidovič , I. A. Maron , Jan Kadlec prel., Jiří Kopáček prel., Alois Kufner prel.
16. Geodetická příručka / Josef Ryšavý , František Cach
17. Geodesie / Josef Ryšavý
18. Geodesie / Josef Ryšavý
19. Fyzika pro dělníky a mistry / Zdeněk Losenický , Zdeněk Urbánek , Milan Vacek
20. Praktická fysika / Zdeněk Horák
21. Sbírka řešených příkladů z kinematiky / Rudolf Brepta
22. Teoretická fysika / A. S. Kompanějec , Jiří Vrána prel., Antonín Vančura prel.
23. Strojnická příručka / Marie Dmitrevská prel., Antonín Kalina prel., Strojnick zahl.
24. Technická fysika / Zdeněk Horák , František Krupka , Václav Šindelář
25. Proudění tekutin potrubím a kanály / Arnold Procházka
26. Technická mechanika pro elektrotechnické obory / Otakar Hašek
27. Technická mechanika pro elektrotechnické obory / Otakar Hašek
28. Úvod do harmonického kmitání / Vladimír Koloušek , Jiří Hořejší
29. Polygonisace s optickým měřením délek / Miroslav Herda , Jiří Herda , Václav B. Staněk
30. Strojnická příručka / Prokop Novotný prel., Václav Stach prel., Strojnick zahl.
31. Atomové jádro / M. I. Korsunskij , Jiří Nedvěd prel., Jiří Skřivánek prel.
32. Aerosoly / Aerosol zahl.
33. Rusko-český elektrotechnický a elektronický slovník / Rusk zahl.
34. Česko-italský a italsko-český kapesní technícký slovník / A. Radvanovský , E. Pampiglione
35. Izolace proti vodě / Vilém Cigánek
36. Domovní instalace / Josef Kubeš , Oldřich Kubeš
37. Drobné stavby / V. Jelínek , R. Zelinka
38. Tesař / Karel Kydlíček , Richard Schäfer
39. Omítky / František Chroust , Rajisa Kvasničková , Ilja kvasnička
40. Betonář / Valerián Bočkovský
41. Železář / Kamil Kyš
42. Stavební klempíťství / František Malík
43. Tvrdé krytiny / Josef Kamín
44. Stavitelství / Stavitelstv zahl.
45. Stavitelství / Jiří Krofta , Jaroslav Řapek , Bohumil Švarc
46. Stavitelství / Severin Ondřej , Antonín Skrbek
47. Stavitelství / Severin Ondřej , Antonín Skrbek
48. Nová projektová dokumentace / Josef Šamánek
49. Stroje na stavbě / Zdeněk Peroutka
50. Výrobky průmyslu kamene / František Kuhn
51. Dokončovací práce při proudovém stavění / Jaromír Houdek
52. Stavební zámečnictví / Jindřich Baumgartner
53. Plastické hmoty v amatérské praxi / Vlastimil Boublík
54. Příručka koželuha / Příručk zahl.
55. Výroba ferroslitin / V.P. Jeljutin , J.A. Pavlov , B.E. Levin
56. Hliník a jeho použití v elektrotechnice / Václav Větrovec , Bohumil Pařez
57. Pórovité betóny / Vladimír Šatava
58. Příručka nátěrové techniky / Příručk zahl.
59. Vady nátěrových hmot a tiskových barev / Robert Santholzer
60. Pecní příručka / František Slavík
61. Teraco a teracové výrobky / František Friedler
62. Jednotné metody chemického rozboru vody / Jednotn zahl.
63. Obsluha koksových pecí / K. Kabele , V. Beneš
64. Technologie paliv / Rudolf Riedl , Václav Veselý
65. Chemie a technologie výbušnin / Tadeusz Urbanski , Dušan Jakeš prel., Zdeňek Doležel prel.
66. Chemie a technologie výbušnin / Tadeusz Urbanski , Zdeňek Doležel prel., Dušan Jakeš prel.
67. Aktivní uhlí / Milan Smíšek , Slavoj Černý
68. Paletizace / Paletizac zahl.
69. Vzduchem chlazené vozidlové motory / Julius Mackerle
70. Technický naučný slovník / Technick zahl.
71. Technický naučný slovník / Technick zahl.
72. Technický naučný slovník / Technick zahl.
73. Technický naučný slovník / Technick zahl.
74. Technický naučný slovník / Technick zahl.
75. Větrání / Jan Pulkrábek
76. Vodní hospodářství / Karel Růžička
77. Desinfekce vody / Hynek Stuchlík
78. Hydrologie stokových sítí / Pavel Čížek
79. Základy zdravotního inženýrství / Jaroslav Roth
80. Voda v bytové, průmyslové a zemědelské výstavbě / Jaroslav Bulíček , Zdeněk Hála , Václav Macháček
81. Příručka pro dlaždiče / Josef Lerch
82. Živičné vozovky / Hugo Novák
83. Betonové vozovky / Betonov zahl.
84. Visuté lanové dráhy / František Remta
85. Beranidla / Miloslav John
86. Dumpery / Miroslav Paulát , Vladimír Švagr
87. Rypadla na stavbách plošných a komunikačních / Rypadl zahl.
88. Tunely / M.I. Dandurov , ko prel.
89. Zdivo štol a tunelů / Jaroslav Sedláček
90. Mezní stavy rovnováhy zemin a jiných souvislých hmot / Zdeněk Sobotka
91. Nauka o zeminách a mechanika zemin / Nauk zahl.
92. Řešení pravoúhlých rámů rovinných a prostorových / E. Loucká , K. Loucký
93. Statika stavebních konstrukcí / Zdeňek Bažant , František Klokner , Konrád Hruban
94. Montáž těžkých prefabrikátů / Lászlo Mokk , Štěpán Haas prel.
95. Železobetonové zásobníky / Železobetonov zahl.
96. Typová bednění železobetonových konstrukcí / Typov zahl.
97. Odvodnění měst, kanalisace a čistírny / Václav Štícha
98. Vodní hospodářství obcí, měst a závodů / Josef Kotyk , Otto Prášek , Miroslav Botur
99. Čištění odpadních vod z povrchové úpravy kovů / Václav Šolín , Miroslav Ptáček
100. Příručka pro stavební inženýry / Příručk zahl.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ