Vydavatežstvo Nakladatelství politické literatúry
Počet nájdených titulov : 5
1. Víkend v Guatemale / Miguel Angel Asturias , Zdeněk Hampejs prel., Marie Svobodová prel.
2. Úvod do filosofie / Úvo zahl.
3. Země za La Platou / Miroslav Kubín
4. Diskutujeme o morálce dneška / Diskutujem zahl.
5. Afghánistán / Jiří Bečka
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ