Vydavateľstvo Nakladatelství Československé akademie věd
Počet nájdených titulov : 38
1. Kniha tisíce a jedné noci / Felix Tauer prel.
2. Kniha tisíce a jedné noci / Felix Tauer prel.
3. Přehled československých dějin / Přehle zahl.
4. Historie začíná v Sumeru / Samuel Noah Kramer , Josef Klíma prel.
5. Společnost a kultura starověké Mezopotámie / Josef Klíma
6. Bozi,bráhmani,lidé / Boz zahl.
7. Sedmimístné logaritmy čísel od 1 do 110 000 a goniometrických funkcí v šedesátinném dělení / Miloslav A. Valouch zost., Miloslav Valouch zost.
8. Zeměpis zahraničných zemí 1 / Zeměpi zahl.
9. Fysický zeměpis / František Vitásek
10. Lidé a země 1961 / Lid zahl.
11. Lidé a radioaktivita / František Běhounek
12. Dějiny české literatury / Dějin zahl.
13. Dějiny české literatury / Dějin zahl.
14. Geologie / Bedřich Bouček , Odolen Kodym
15. Všeobecná geologie I / Radim Kettner
16. Všeobecná geologie III / Radim Kettner
17. Všeobecná geologie IV / Radim Kettner
18. Geologie / Bedřich Bouček , Odolen Kodym
19. Fysický zeměpis / František Vitásek
20. Geologie / Bedřich Bouček , Odolen Kodym
21. Inženýrska geologie / Quido Záruba , Vojtěch Mencl
22. Hydrogeologie ČSSR / Otta Hynie
23. Hydrogeologie ČSSR / Otta Hynie
24. Botanika / Rudolf Řetovský prel., Botanik zahl.
25. Stabilita nekohesních zemin v křivočarém vzestupném proudění / Zdeňek Bažant
26. Alpínky / Albert Pilát , Miloš Deyl
27. Betonové konstrukce / Konrád Hruban
28. Stavebná mechanika / Zdeňek Bažant
29. Nauka o materiálu / František Píšek
30. Nauka o materiálu / František Píšek
31. Základy hornictví / Bohuslav Stočes
32. Geologie uhelných ložisek / Václav Havlena
33. Geologie uhelných ložisek / Václav Havlena
34. Čerpadla odstředivá a jim příbuzná / Václav Krouza
35. Vysokofrekvenční elektrotechnika / Josef Stránský
36. Vysokofrekvenční elektrotechnika / Josef Stránský
37. Technika hlubokých teplot / Technik zahl.
38. Trojfázové komutátorové derivační motory. / Vilém Klíma , Josef Rožek
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ