Vydavateľstvo Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry
Počet nájdených titulov : 195
1. Spaľovacie motory / Hugo Velan
2. Matematika II / Igor Kluvánek , Ladislav Mišík , Marko Švec
3. Organická chémia / Ján Jansa
4. Vlastné náklady a ceny / Ján Ferianc
5. Čo je teória relativity / L. D. Landau
6. Základy mechanizácie prieskumu informácií / Allen Kent , Marek Cigánik prel.
7. Automatizácia / Josef Stupka
8. Tlakomery, vodomery, plynomery / Štefan Chriašteľ
9. Matematika I / Igor Kluvánek , Ladislav Mišík , Marko Švec
10. Matematika I / Igor Kluvánek , Ladislav Mišík , Marko Švec
11. Matematika II / Igor Kluvánek , Ladislav Mišík , Marko Švec
12. Prehľad stredoškolskej matematiky / Václav Medek , Ladislav Mišík , Tibor Šalát
13. Matematika pre každého / R. Wesley , Štefan Znám prel., František Gabriš prel.
14. Príručka elementárnej matematiky a fyziky / Jozef Eliáš
15. Zbierka príkladov z obyčajných diferenciálnych rovníc / Nikolaj Michajlovič Matvejev , Ján Mati prel., Július Milovník prel.
16. Kreslenie pomáha počítať / A. I. Ostrovskij , B.A. Kordemskij , Gabriel Oravec prel., Margita Oravcová prel.
17. Vyššia matematika pre ekonómov / Ján Štalmašek
18. Kde je chyba? / W. Lietzmann , Teodor Klein prel.
19. Elementárna trigonometria pre technikov / A. Richard , Teodor Klein prel.
20. 222 príkladov z deskriptívnej geometrie / Endré Pethes , A. Pisár prel.
21. Prehľad deskriptívnej geometrie / Jozef Filip
22. Čítanie a kreslenie stavebných výkresov / Štefan Štempák , Koloman Molnár
23. Zbierka úloh z vyššej matematiky / Jozef Eliáš , Ján Horváth , Juraj Kajan
24. Nebojte sa matematiky / Jiří Sedláček , Juraj Kajan prel.
25. Logaritmické a iné matematické tabuľky / Fritz Můller , Juraj Voda prel.
26. Logaritmické počítadlo / Anton Daniel , Ema Danielová
27. Nomografia a iné grafické metódy / František Jurga
28. Fotogrametria / Josef Hermany , Rudolf Klajban prel.
29. Geodézia / Jakub Pach
30. Základy meračských a mapových prác / Pavel Gál
31. Fyzika / Dionýz Ilkovič
32. Prehľad fyziky / Ivan Náter
33. Fyzika v príkladoch / Vladimír Hajko
34. Technická fyzika / Alois Mazurek
35. Mechanika / Š. Kovačič prel., Mechanik zahl.
36. Mechanika / Anton Kunc , Jozef Zima , Ján Wanner , Anton Daniel prel.
37. Mechanika / Róbert Binder
38. Mechanika / Anton Daniel prel., Mechanik zahl.
39. Mechanika / Róbert Binder
40. Mechanika / Róbert Binder
41. Statika v príkladoch / Vojtech Balažovjech
42. Príručka fyziky pre inžinierov a pre študujúcich / B. M. Javorskij , A. A. Detlaf , Viera Panáková prel., Ivan Červeň prel., Štefan Barta prel., Ján Gallo prel.
43. Dynamika v príkladoch / Igor Vladimír Salva
44. Kartometria / František Kuska
45. Mechanika / Róbert Binder
46. Vákuové merania / Aleš Bláha
47. Hydraulika v príkladoch / Ivan Báno
48. Mechanika / Jaroslav Tvrzský , Alexander Skalina prel.
49. Statika / Róbert Binder
50. Hydromechanika / Zdenek Budlovský
51. Základy hydromechaniky / Zdenek Budlovský
52. Magnetické pole / Ľudovít Kneppo
53. Základy fyziky a techniky polovodičov / Július Krempaský
54. Termodynamické výpočty kovohutných procesov / Zoltán Horváth , Lýdia Repiská prel.
55. Príklady zo strojárskej statiky / Róbert Binder
56. Pružnosť a pevnosť / N.P. Griškovová , Karel Silovský prel.
57. Metodické pokyny pre štúdium pružnosti a pevnosti / Anton Kamenský
58. Základy technickej fyziky III / Zdeněk Horák , František Krupka , Václav Šindelář , Pavol Pálfy prel.
59. Pružnosť a pevnosť v príkladoch / Fridrich Vadovič
60. Prehľad stredoškolskej chémie / Ján Fabini , Blažena Schenková
61. Fyzikálna chémia / Ján Schlemmer , Vladimír Valter , Jozef Mjartan prel.
62. Anorganická technológia / Zdeněk Šimek , Štefan Sedlák prel.
63. Analytická chémia kvalitatívna / Jan Kryšpín , Zdeněk Šimek , Stanislav Galvánek prel.
64. Organická chémia / František Petrů , Karel Andrlík , Eva Surová prel.
65. Jednoduché pokusy z organickej chémie / Imrich Stein
66. Potenciometria / Juraj Berčík , Juraj Tölgyessy
67. Nerastné suroviny Slovenska / Ján Slávik
68. Geologická príručka / Ján Bako , Matej Berenčík , Bartolomej Leško
69. Analytická chémia kvalitatívna / Dobroslav Prístavka
70. Svetelné filtre vo fotografii / Miroslav Pavlinec
71. Strojnícke kreslenie / Štefan Glézl , Milan Srnánek
72. Technické kreslenie / Karel Mašek , Pavel Šimůnek , Jaroslav Zelko prel.
73. Technické kreslenie pre pracujúcich / Karel Mašek , Alexander Nádasdi , Jana Kóňová prel.
74. Moderné vykurovanie rodinných domkov a bytov / Eugen Mihalík , Jozef Pekarovič
75. Ústredné vykurovanie / Ján Sedlár
76. Ústredné vykurovanie / Tibor Sedlár
77. Populárne o betóne / Robert L Hermite , Juraj Stork prel., Dušan Franců prel.
78. Termosety / František Nuhlíček , Zoltán Osaďan
79. Polyetylén / A. Renfrew , P. Morgan , ko prel.
80. Chemické čistenie / Karol Karlík , Ivan Bendík , Eduard Holub
81. Stanovenie plynov v kovoch / Oldřich Opravil , Jiří Václavínek
82. Železo a jeho zliatiny / Friedrich Eisenkolb
83. Nátery stavebných konštrukcií / Ferdinand Průša
84. Sklo - novodobý technický materiál / Tomáš Borec , František Gazdík
85. Navrhovanie betónových zmesí / Juraj Stork
86. Základy priemyselnej chémie / Karel Andrlík , Dagmar Švarbachová prel., Branislav Imro prel., Jozef Mjartan prel.
87. Základy priemyselnej chémie / Karel Andrlík , Štefan Orsáry prel.
88. Abeceda kozmetiky / Franz Guske , František Suchal prel.
89. Príručka o praní / Rudolf Monch , Karol Klenovič prel.
90. Učebnica vodiča osobného a ľahkého nákladného automobilu / Bedřich Jech
91. Príručka pre automobilistov / Oldřich Beneš
92. Elektrotechnika motorových vozidiel / Karel Mašek
93. Opravy automobilov / Ján Sapák
94. Pneumatiky / František Kúdela
95. Elektrické osvetlenie v praxi / Milan Chalupka
96. Svetlo a osvetľovacie zariadenia / Vojtech Kmeť
97. Čistenie a využitie mestských a priemyselných odpadových vôd / František Trojan , Ján Krajči prel.
98. Úpravy tokov / Lukáš Macura
99. 15 rokov vodného hospodárstva na Slovensku / Správa vodného hospodárstva na Slovensk
100. Vodné dielo na Nitrici a akumulačná nádrž na Nitre v Novákoch / Vodn zahl.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ