O smelej dievčine / Aldona Liobyté , Statys Sabonis prel., Viera Hegerová prel., Birute Žilyte ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1973.
rozprávky - literatúra litovská
neznáma K38953 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ