Československé správne právo / Michal Gašpar a kol. - Obzor, Bratislava, 1973.
právo - právo správne - Československo - správa štátna - sústava štátnej správy - výbory národné - konanie správne - kontrola - 342
voľná K39234 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ