Žriedlo / Žriedl zahl. - Tatran, Bratislava, 1973.
Edícia Čítanie študujúcej mládeže
literatúra slovenská - poézia medzivojnová - Plávka, Andrej - Kráľ, Fraňo - Hečko, František - Ondrejov, Ľudo(1901-1962) - Bezek, Kazimír - Kostra, Ján - Horov, Pavol - poézia
voľná K39373 ML
voľná K39374 D
voľná K39377 D
voľná K39378 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ