Beda odsúdeným : Ako sa za feudalizmu súdilo na Slovensku / Ján Holák - Osveta, Martin, 1974.
právo - súdnictvo feudálne - súdy občianske - súdy vojenské - činy trestné - tresty - druhy trestov - povstanie banícke (1525-1526) - 347.9 - tresty smrti
vožná K39725 D
neznáma K39726 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ