Záhada chirurgovej topánky / Ellery Queen , Margita Vozáriková prel., Gabriel Štrba ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1974.
Edícia Stopy
literatúra anglická - romány dobrodružné
neznáma K40470 ML
neznáma K40474 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ