Slovensko : Ľud / Pavel Plesník zost. - Obzor, Bratislava, 1974.
Slovensko - kultúra - príroda - ľudia - dejiny - hospodárstvo - spoločnosť - politika sociálna - zdravotníctvo školské - 943.7
neznáma K41246 D
voľná K41247 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ