Medzinárodné právo a politika v dokumentoch / Ján Tomko - Obzor, Bratislava, 1974.
právo - politika - dokumenty - právo medzinárodné - bezpečnosť kolektívna - vzťahy zahraničné - práva ľudské - 341
voľná K42105 D
K43700 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ