Slovensko : Ľud / Božena Filová zost. - Obzor, Bratislava, 1975.
Slovensko - kultúra - príroda - ľudia - dejiny - ľud - poľnohospodárstvo - výroba remeselná - odievanie - zvyky - povery - 908
neznáma K42106 D
voľná K42107 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ