Lexikon zemí 2000 / Otto Zwettler prel., Lexiko zahl. - Fortuna Print, Praha, 1999.
ISBN 80-86144-35-6
914/919 - geografia - štáty sveta - lexikóny - mapy - štátnici
voľná K92974 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ