Pasažier je smrť / Anatolij Markuša , Ján Štrasser prel., Stanislav Dusík ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1975.
Edícia Stopy
literatúra ruská - romány dobrodružné - 882-31(087.5)
neznáma K42223 ML
neznáma K42225 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ