Aj nenávidie, aj milova : Zborník poviedok k 30. výročiu oslobodenia. / A zahl. - Smena, Bratislava, 1975.
literatúra svetová - poviedky dedinské - poviedky vojnové
neznáma K42477 D
vožná K42478 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ