Eden / Stanislaw Lem , Felix Uváček prel., František Hübel ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1975.
Edícia Stopy
literatúra požská - romány sci-fi
neznáma K42567 ML
neznáma K42569 D
K42570 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ