Olympijský disk / Jan Parandowski , Rudolf Turňa prel. - Šport, Bratislava, 1975.
literatúra požská - romány športové - hry olympijské - Grécko
neznáma K42783 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ