Perly z Vietnamu : Výber z vietnamskej poézie a poviedky / Blahoslav Hečko prel., Helena Dzurillová prel., Blahoslav Hečko zost. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1975.
literatúra vietnamská - poézia - poviedky
neznáma K42824 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ