Makroekonomická teorie : (Matematický výklad) / R.G.D. Allen , Academi prel. - Academia, Praha, 1975.
makroekonómia - hospodárstvo - investície - kapitál - teória - 330
vožná K43339 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ