Trestné právo procesné / Eugen Husár a kol. - Iura Edition, Bratislava, 2001.
Edícia Vysokoškolské učebnice
ISBN 80-89047-04-1
343.1 - právo trestné - učebnice vysokoškolské
vožná K93032 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ