O dievčatku Delfínke / Kristina Brenková , Janka Rozmanová prel., Daniela Háhnová-Benešová ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1976.
Edícia Zlatý kľúčik
literatúra slovinská - rozprávky
K44256 MC
neznáma K44258 ML
K44259 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ