Rozprávky z radžovej záhrady : Bengálske rozprávky / Anna Rácová prel., źuba Končeková-Veselá ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1976.
Edícia Klub mladých čitatežov
literatura bengálska - rozprávky
K44261 ML
neznáma K44262 ML
neznáma K44264 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ