Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese / Ján Mazák - Iura Edition, Bratislava, 1997.
ISBN 80-88715-35-0
347 - právo občianske - procesy civilné
vožná K93033 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ