Právo priemyselného vlastníctva / Peter Vojčík - Iura Edition, Bratislava, 1998.
ISBN 80-88715-38-5
347.77 - právo priemyselné - príručky
vožná K93034 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ