Teória kriminalistiky / Ivan Šimovček - Iura Edition, Bratislava, 2000.
ISBN 80-88715-90-3
343.9 - právo trestné - kriminalistika - identifikácia - expertíza
vožná K93039 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ