Riešenie príkladov z matematiky pre školy ekonomického a technického smeru : Na maturitné skúšky a na prijímacie pohovory. / Ján Kováčik a kol. - Iura Edition, Bratislava, 2001.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-88715-95-4
51(076.2) - matematika - príklady - učebnice
vožná K93040 D
vožná K93885 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ