Poklad toledského lekára / Marino Cassini , Mária Miháliková-Hečková prel., Juraj Deák ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1976.
Edícia Stopy
literatúra talianska - romány dobrodružné - 850-3(087.5)
voľná K44767 ML
neznáma K44769 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ