Náuka o spoločnosti : Príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy / Náuk zahl. - SPN, Bratislava, 1998.
ISBN 80-08-02765-7
otázky maturitné - psychológia - právo - politológia - sociobiológia - ekonómia - filozofia - filozofia - 372.832
vožná K91624 D
vožná K91625 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ