Výchova v športe / V. V. Belorusovová , Jaromír Perútka prel. - Šport, Bratislava, 1976.
Edícia Spartakus
šport - výchova - etika športová - morálka - výchova mravná - kolektív - športovci - 172 - 796
voľná K44882 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ