Dejiny politického a právneho myslenia / Alexander Bröstl - Iura Edition, Bratislava, 1999.
Edícia Vysokoškolské učebnice
ISBN 80-88715-39-3
dejiny politické - myslenie právne - myslenie kresťanské - filozofia dejín - sociológia - fašizmus - učebnice vysokoškolské - 14
voľná K93045 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ