Základy občianskeho hmotného práva / Ján Lazar - Iura Edition, Bratislava, 2000.
Edícia Učebnice
ISBN 80-88715-72-5
347(075.8) - právo občianske - právo vlastnícke - kataster nehnutežností - právo dedičské - učebnice vysokoškolské
vožná K93048 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ