Základy občianskeho hmotného práva / Ján Lazar a kol. - Iura Edition, Bratislava, 2000.
Edícia Učebnice
ISBN 80-88715-72-5
právo občianske - právo priemyselné - právo duševného vlastníctva - právo autorské - právo záväzkové - 347(075.8) - učebnice vysokoškolské
vožná K93049 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ