Trestný zákon : Stručný komentár / Harald Stiffel , Jozef Kočica - Iura Edition, Bratislava, 2001.
ISBN 80-88715-99-7
343.21 - právo trestné - zákonníky
vožná K93050 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ