Audítorstvo / Ladislav Kareš - Iura Edition, Bratislava, 2010.
Edícia Ekonómia
ISBN 8-80-8078-334-1
účtovníctvo - audítorstvo - audit - etika audítora - etika profesionálna - kódex etický - 330 - ENRON spoločnosť audítorská
voľná K105654 D

Audítorstvo / Ladislav Kareš - Elita, Bratislava, 1998.
ISBN 80-8044-055-7
účtovníctvo - audítorstvo - audit - etika audítora - etika profesionálna - kódex etický - 330 - ENRON spoločnosť audítorská
voľná K93051 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ