Veselý trubač z Chichotánie / Lýdia Dumcevová , Libuša Hrabovská prel., Věruna Melčáková-Juneková ilustr. - Tatran, Ko¨ice, 1976.
Edícia Otvor sa, rozprávka
literatúra ruská - rozprávky
neznáma K45323 ML
vožná K45324 ML
K45325 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ