Kvantitatívna mikroekonómia / Michal Fendek - Iura Edition, Bratislava, 1999.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-88715-54-7
330 - mikroekonómia - trhy - teórie spotrebiteža - teórie firmy - učebnice vysokoškolské
vožná K93056 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ