Makroekonómia : Peniaze a monetárne teórie / Vladimír Gonda - Iura Edition, Bratislava, 2000.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-88715-63-6
makroekonomika - bankovníctvo - peňažníctvo - učebnice vysokoškolské - 33
vožná K93057 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ