Makroekonómia : Štátny rozpočet, mena a medzinárodné ekonomické vzťahy / Kajetana Hontyová - Iura Edition, Bratislava, 2000.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-88715-62-8
makroekonomika - rozpočty štátne - politika hospodárska - peňažníctvo - učebnice vysokoškolské - 33 - politika fiškálna - obchod medzinárodný - politika monetárna - politika menová - vzťahy ekonomické
voľná K93058 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ