Boje o šachový trón / Július Kozma - Šport, Bratislava, 1976.
šach - história šachu - 794.1 - dejiny - dejiny športu
neznáma K45681 ML
voľná K81882 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ