Makroekonómia : Inflácia / Judita Táncošová - Iura Edition, Bratislava, 2000.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-88715-69-5
makroekonomika - inflácia - učebnice vysokoškolské - 330
vožná K93059 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ