Makroekonómia : Teória kapitálového trhu / Veronika Piovarčiová - Iura Edition, Bratislava, 2000.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-88715-71-7
330 - 336 - makroekonomika - trhy kapitálové - učebnice vysokoškolské
vožná K93060 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ