Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoločností / Lucia Žitňanská - Iura Edition, Bratislava, 2000.
ISBN 80-88715-84-9
347.72 - právo - spoločnosti obchodné - akcionári - Európske spoločenstvo
voľná K93061 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ