Makroekonómia / Pascal Salin , Ľudmila Lipková prel. - Elita, Bratislava, 1993.
ISBN 80-85323-51-6
330 - makroekonomika - peniaze - inflácia - zamestnanosť - rovnováha ekonomická - učebnice vysokoškolské - investície - sprostredkovatelia finanční - výroba - dôchodky - banky - nezamestnanosť - hospodárstvo peňažné - Keynesova ekonomická teória
voľná K93063 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ