Makroekonómia : Rovnováha a nerovnováha v ekonomickej teórii / Magdaléna Přívarová - Iura Edition, Bratislava, 2001.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-88715-96-2
makroekonomika - trhy - peniaze - zamestnanos - 330
vožná K93064 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ