Deriváty cenných papierov : Vybrané problémy / Ľudovít Pinda - Iura Edition, Bratislava, 2001.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-88715-98-9
336 - papiere cenné - deriváty finančné - arbitráž hospodárska - opcie
vypožičaná K93065 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ