Indický kľúč : Športové poviedky / Peter Kováčik zost. - Šport, Bratislava, 1977.
literatúra slovenská - poviedky športové
neznáma K48023 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ