Efezský príbeh o láske / Xenofón z Efez , Daniel Škoviera prel. - Tatran, Bratislava, 1977.
literatúra grécka - romány historické - antika
neznáma K48040 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ