O veľkosti a utrpení Richarda Wagnera : Literárne variácie na hudobnú tému / Dagmar Martincová , Jana Šimulčíková prel. - Opus, Bratislava, 1976.
929 - romány životopisné - tvorba - choroby nervové - 929 - Wagner, Richard 1813-1883
neznáma K48072 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ